Belokranjska namiznoteniška liga – BNTL, je glavni prepoznavni znak črnomaljskih in tudi belokranjskih igralcev namiznega tenisa. Prva BNTL je bila izvedena v sezoni 1996/97. V ligi nastopajo ekipe iz Bele krajine, kjer se rezultati istočasno upoštevajo pri ekipnem tekmovanju BNTL, kot tudi pri posamičnem tekmovanju Najboljši v Beli krajini – NVBK.

Da bi vzpodbudili člane kluba k večji udeležbi na namiznoteniških turnirjih, ki jih organiziramo v Občini Črnomelj, smo uvedli sistem točkovanja posameznikov za izbrane tekme in turnirje za naziv Najboljši v Beli krajini – NVBK. K sodelovanju vsako leto povabimo športna društva, ki poleg nas organizirajo večje nt turnirje v Beli krajini. S tekmovanjem posameznikov za Najboljši v Beli krajini smo pričeli v sezoni 2011/12.

V izbor za naziv Najboljši v Beli krajini se točkujejo posamični rezultati iz več tekmovanj, in sicer iz:
– belokranjske namiznoteniške lige – BNTL,
– turnirja v Metliki,
– turnirja v Črnomlju,
– turnirja na Butoraju in
– turnirja Masters 8.

Pri tem je potrebno poudariti, da se na zaključno tekmovanje Masters 8 uvrsti osem najboljših igralcev v dotedanjem skupnem seštevku, kjer se upoštevajo samo tri najboljši rezultati od skupno štirih tekmovanj (BNTL-ja, turnirja Metlika, turnirja Črnomelj in turnirja Butoraj). Igralci na zaključnem tekmovanju Masters 8 dobijo še dodatne točke – glede na zmage in poraze, kar omogoča dokončno razvrstitev in podelitev pokala za naziv Najboljši v Beli krajini.

V tekmovanju sodelujejo samo člani NTK Bela krajina.

Rezultate iz tekoče sezone v belokranjski namiznoteniški ligi, dobite na spodnjem gumbu.
Rezultate iz tekoče sezone v tekmovanju posameznikov dobite na spodnjem gumbu.