Belokranjska namiznoteniška liga – BNTL, je glavni prepoznavni znak črnomaljskih in tudi belokranjskih igralcev namiznega tenisa. Prva BNTL je bila izvedena v sezoni 1996/97. V ligi nastopajo ekipe iz Bele krajine, kjer se rezultati istočasno upoštevajo pri ekipnem tekmovanju BNTL, kot tudi pri posamičnem tekmovanju Najboljši v Beli krajini – NVBK.

Da bi vzpodbudili člane kluba k večji udeležbi na namiznoteniških turnirjih, ki jih organiziramo v Občini Črnomelj, smo uvedli sistem točkovanja posameznikov za izbrane tekme in turnirje za naziv Najboljši v Beli krajini – NVBK. K sodelovanju vsako leto povabimo športna društva, ki poleg nas organizirajo večje nt turnirje v Beli krajini. S tekmovanjem posameznikov za Najboljši v Beli krajini smo pričeli v sezoni 2011/12.

V izbor za naziv Najboljši v Beli krajini se točkujejo posamični rezultati iz:
– belokranjske namiznoteniške lige – BNTL,
– turnirja v Metliki,
– turnirja v Črnomlju,
– turnirja na Butoraju,
– turnirja Masters 8.

Na zaključno tekmovanje Masters 8 se uvrsti osem najboljših igralcev v dotedanjem skupnem seštevku, kjer se upoštevajo rezultati iz BNTL posamezno ter dve najboljši uvrstitvi iz treh turnirjev (turnirja Metlika, turnirja Črnomelj ter turnirja Butoraj), kar igralcu “dovoljuje” neudeležbo tudi na enem od navedenih turnirjev. V tekmovanju sodelujejo samo člani NTK Bela krajina.

Rezultate iz tekoče sezone v belokranjski namiznoteniški ligi, dobite na spodnjem gumbu.

Rezultate iz tekoče sezone v tekmovanju posameznikov, dobite na spodnjem gumbu.