Časovnica kluba

Številčnost
Namiznoteniški klub Bela krajina v povprečju vsako leto šteje okrog 40 članov.
Udeležba

Ker je namizni tenis večgeneracijski šport, je priljubljen tudi pri starejših…

Aktualno vodstvo kluba

Marca 2024 je bilo na osnovi zasedanja občnega zbora sprejeta nova sestava vodstva kluba:

UPRAVNI ODBOR
Predsednik : Andrej Kmetič
Tajnik: Tomaž Pezdirc
Blagajnik: Peter Butala
Člana UO-ja: Jani Dražumerič, Milivoje Zlobec

Namiznoteniški klub
Bela krajina
Majer 6a
SI-8340 Črnomelj

NADZORNI ODBOR
Predsednik: Matej Weiss, člana Janez Horvat, Franc Panjan
DISCIPLINSKA KOMISIJA Predsednik: Ivo Blažič, člana Jurij Kure, Aleš Hudelja

Poimenski seznam vodstev

Predsednik: Damjan Dulc, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Jurij Kure.

Predsednik: Stanislav Malerič, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Jurij Kure.

Predsednik: Stanislav Malerič, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Jurij Kure.

Predsednik: Damjan Dulc, tajnika: Maja Pucelj, Andrej Žvab, blagajnik: Jaka Malnarič.

Predsednik: Damjan Dulc, tajnik: Jani Dražumerič, blagajnik: Jaka Malnarič.

Predsednik: Damjan Dulc, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Sergej Jelenc.

Predsednik: Tomaž Pezdirc, tajnika: Matej Weiss, Jani Dražumerič, blagajnik: Sergej Jelenc.

Predsednik: Tomaž Pezdirc, tajnik: Matej Weiss, blagajnik: Andrej Žvab.

Predsednik: Jani Dražumerič, tajnik: Matej Weiss, blagajnik: Andrej Žvab.

NTK Bela krajina je uradno registrirano društvo pri Upravni enoti Črnomelj, Oddelek za notranje zadeve, z dnem 13. 06. 2000, 21. 02. 2002 in 10. 11. 2011 pod zaporedno številko 170. Društvo ni davčni zavezanec.

– matična številka društva: 1183052000
– davčna številka društva: 87321173
– poslovni račun pri Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper: IBAN SI56 1010 0005 6355 346