Časovnica kluba

Številčnost
Namiznoteniški klub Bela krajina v povprečju vsako leto šteje okrog 40 članov.
Udeležba

Ker je namizni tenis večgeneracijski šport, je priljubljen tudi pri starejših…

Aktualno vodstvo kluba

Redni mandat vodstva kluba traja štiri leta. Leta 2021 je bilo na osnovi zasedanja občnega zbora sprejet sklep, da se prejšnjemu celotnemu vodstvu kluba tudi podaljša mandat za naslednja štiri leta, in sicer v trajanju od leta 2021 do 2025. Tako celotni seznam trenutnega vodstva kluba najdete spodaj. Naj omenimo, da je redni občni zbor leta 2023, potrdil novega člana Milivoja Zlobca, ki je zamenjal Ivo Blažiča. 

UPRAVNI ODBOR
Predsednik : Jani Dražumerič
Tajnik: Matej Weiss
Blagajnik: Andrej Žvab
Člana UO-ja: Andrej Kmetič in Milivoje Zlobec

Namiznoteniški klub
Bela krajina
Čardak 9
​​​SI-8340 Črnomelj

NADZORNI ODBOR
Drago Črnič, Ivan Klobučar in Igor Kapš
Disciplinska komisija: Antonija Bahor, Tomi Blagojevič in Tomas Kuhar. Namestnika disciplinske komisije: Jože Rus in Peter Štefanič

Poimenski seznam vodstev

Predsednik: Damjan Dulc, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Jurij Kure.

Predsednik: Stanislav Malerič, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Jurij Kure.

Predsednik: Stanislav Malerič, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Jurij Kure.

Predsednik: Damjan Dulc, tajnika: Maja Pucelj, Andrej Žvab, blagajnik: Jaka Malnarič.

Predsednik: Damjan Dulc, tajnik: Jani Dražumerič, blagajnik: Jaka Malnarič.

Predsednik: Damjan Dulc, tajnik: Tomaž Pezdirc, blagajnik: Sergej Jelenc.

Predsednik: Tomaž Pezdirc, tajnika: Matej Weiss, Jani Dražumerič, blagajnik: Sergej Jelenc.

Predsednik: Tomaž Pezdirc, tajnik: Matej Weiss, blagajnik: Andrej Žvab.

NTK Bela krajina je uradno registrirano društvo pri Upravni enoti Črnomelj, Oddelek za notranje zadeve, z dnem 13. 06. 2000, 21. 02. 2002 in 10. 11. 2011 pod zaporedno številko 170. Društvo ni davčni zavezanec.

– matična številka društva: 1183052000
– davčna številka društva: 87321173
– poslovni račun pri Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper: IBAN SI56 1010 0005 6355 346