Pravila igre

GLAVNE ZNAČILNOSTI MIZE
Miza je pravokotne oblike. Igralna površina mize je dolga 274 cm in široka 152,5 cm, višina mize je 76 cm. Igralna površina mora biti enakomerne temne mat barve, obrobljena z belo in 2 cm široko črto ob 274 cm vzdolžnih in 152,5 cm končnih robovih. Za igro dvojic je igralna površina razdeljena na dve pol-polji s 3 mm široko belo središčno črto, ki je vzporedna z vzdolžnima črtama – središčna črta se smatra kot sestavni del desnih polj.
Izdelana je iz poljubnega materiala (vezana plošča, iverna plošča, kovina, plastika, beton ali steklena vlakna) in omogočati mora enakomeren odboj žogice v višino 23 cm, ko žogica pade iz višine 30 cm. Imamo mize za zunanjo uporabo, ki so odporne na vremenske razmere, ali/in za notranjo uporabo v dvoranah.

POGOJI ZA IGRO
Igralni prostor ne sme biti manjši kot 14 m v dolžino, 7 m v širino in 4 m v višino. Na svetovnih in olimpijskih uradnih tekmovanjih mora biti jakost svetlobe, merjena nad igralno površino, najmanj 1000 luxov na celotni igralni površini in najmanj 500 luxov na vseh drugih delih igralnega prostora. Na ostalih tekmovanjih mora biti jakost svetlobe najmanj 600 luxov na celotni igralni površini in najmanj 400 luxov na vseh drugih delih igralnega prostora. Če je v uporabi več miz, mora biti svetloba enaka na vseh, svetloba v dvorani pa ne sme biti močnejša od svetlobe v igralnem prostoru.

MREŽA
Mreža je sestavljena iz dveh nosilcev, napenjalne vrvice in mrežice. Zgornji rob mrežice – višina mora biti v vsej dolžini 15,25 cm nad igralno površino. Ker je celotna dolžina mreže 30,5 cm je presežek mreže na vsako stran širine mize 15,25 cm.

LOPAR ima lahko poljubno obliko, velikost in težo. 85 % loparja mora biti iz naravnega lesa, obložen s ″sendvič gumo″ po vsej površini deske ter mat barve. Pred začetkom dvoboja ali, če se med igro zamenja, mora igralec le-tega pokazati nasprotniku in sodniku.
Debelina notranje in zunanje gume skupaj je lahko največ 4 mm.

PRAVILNI ZAČETNI UDAREC – SERVIS se prične tako, da žogica mirno leži na odprti dlani proste roke, za končno in navidezno linijo igralne površine. Server vrže žogico navzgor najmanj 16 cm visoko. Pri igri posameznikov se najprej dotakne igralne površine od serverja in zatem še direktno ali okoli mrežice pade na nasprotnikovo igralno površino. Pri igri dvojic se najprej dotakne desne strani, na desno stran igralne površine igralca, ki vrača servis. Igralec je zato dolžan izvesti začetni udarec tako, da sodnika lahko ocenita, ali je tudi pravilno izveden. Če sodnik dvomi o pravilni izvedbi, lahko igralca opozori in pri ponovnem napačnem servisu se dodeli točka nasprotniku. Izjema je le, če je na začetku dvoboja sodnik obveščen, da igralec zaradi telesne okvare ne more izvajati začetnega udarca po pravilih.

PARANAMIZNI TENIS
V paranamiznem tenisu igralce delimo v tri skupine:
– igralci na vozičkih (kategorije od 1 do 5),
– stoječi invalidi (kategorije od 6 do 10),
– igralci z lažjo motnjo inteligence (kategorija 11).
Naj omenimo, da so v kategoriji 1 igralci z najmočnejšo obliko invalidnosti, medtem ko so v skupini 10 igralci z najblažjo obliko invalidnosti. Posebni zdravniki po pregledu definirajo točno kategorijo športnika invalida.

Pravila igranja paranamiznega tenisa se razlikujejo samo v skupini za igralce, ki so na vozičku, kjer je drugačno pravilo servisa, in sicer:
a) Nasprotnik mora servirati tako, da žogica mora prečkati zadnjo linijo nasprotnikove igralne mize in ne sme skozi stransko linijo mize.
b) Servis mora biti takšen, da se žogica na nasprotnikovi strani odbija naprej, da jo igralec, ki sprejema servis lahko doseže (ne sme ostati na istem mestu ali iti nazaj proti mrežici).
Če sodnik ugotovi kakšno odstopanje od obeh pravil mora igralec ponoviti servis. Od takrat naprej se igra kot namizni tenis po navadnih pravilih. 

Pri dvojicah v paranamiznem tenisu je razlika samo v tem, da lahko igralec udari žogico večkrat zapored (kot veliki tenis).

EKSPEDITIVNI SISTEM – IGRA NA ČAS
Da se tekma ne bi zavlekla predolgo, so leta 2001 ko so spreminjali pravila, uvedli tudi t.i. ekspeditivni sistem – igra na čas. To pomeni, da če se niz NE KONČA v 10 min IN ISTOČASNO, če je vsota točk manjša kot 18 (npr. 10 : 7), se igra nadaljuje po ekspeditivnem sistemu – igra na čas. V drugačnem primeru, se igra nadaljuje po običajnem sistemu. 

Pravila ekspeditivnega sistema
1. Če po 10 minutah igre NI doseženih skupaj 18 točk, bo sodnik igro prekinil in uvedel ekspeditivni sistem igre. Če sodnik igro prekine med potekom igre, bo servis pričel isti igralec, ki je serviral v točki prekinitve. Če pa je sodnik igro prekinil, ko žogica ni bila v igri pa prvi servira tisti, ki je v prejšnji točki prejel servis.

2. Ko sprejemalec servisa naredi 13 dotikov-udarcev, bo sprejemalec osvojil točko in igra se nadaljuje, dokler ni zmagovalca. Igra po ekspeditivnem sistemu tako nalaga serverju bolj napadalno igro.  

3. Sodnik pri vsakem dotiku sprejemalca servisa šteje na glas skupno število dotikov – glej video.

4. Vsak igralec izmenično – vsak enkrat, servira do konca igre.

5. Ko se uvede ekspeditivni sistem, se po tem sistemu igra do konca tekme !

VRSTNI RED ZAČETNEGA UDARCA
Igralec, ki začne servirati opravi začetni udarec. Ko sta doseženi 2 točki, postane server nasprotni igralec, oz. par, ki je do takrat vračal le-tega. Menjave si nato sledijo na vsaki dve točki do konca niza ali rezultata. Konec niza se šteje takrat, ko igralec/par prvi osvoji 11 točk. V primeru rezultata 10:10 se do konca niza izvaja izmenično le en servis in se igra na dve točkovni razliki.

OBLAČILA
Prevladujoča barva majice, kratkih hlač ali krilca, razen rokavov ali ovratnika majice, mora biti povsem drugačna od barve žogice v igri.

ŽOGICA
Žogica mora biti okrogla, s premerom 40mm in težka 2,7g. Lahko je bele ali oranžne mat barve in izdelana je iz plastičnega materiala. Največ se uporabljajo žogice bele barve. Žogica je v igri od trenutka, ko je mirovala v dlani proste roke, preden je bila vržena v zrak, pa do trenutka, ko se dotakne česarkoli, razen igralne površine z mrežo vred, roke do zapestja ali loparja, oz. je zaradi kakršnegakoli razloga prekinila let.

PRAVILNO VRNJEN UDAREC je izveden tako, da žogica preleti ali obleti mrežo s stojali ter pade ali se dotakne nasprotnikove igralne površine direktno ali z dotikom mrežice.

PONOVITEV
Igro je potrebno ponoviti v primeru:
• če se žogica pri servisu dotakne mrežice ali stojal,
• če igralec, ki vrača začetni udarec nanj ni bil pripravljen,
• če je igralec moten, ne po svoji krivdi,
• če sodnik ali pomožni sodnik prekineta igro.

MINUTA ODMORA / ODMOR MED NIZI / KRATEK ODMOR
Po končanem nizu sledi 1min odmor za predah in menjava strani.
Minuto odmora lahko zahtevata igralec ali trener, in sicer 1x v celotni tekmi.
Kratki odmor v nizu se ponavlja na vsakih 6 točk po začetku niza in ob menjavi strani v zadnjem možnem nizu dvoboja.

TOČKOVANJE
Igralec izgubi točko:
• če ne izvede pravilno servisa,
• če ne uspe pravilno vrniti servisa,
• se žogica po servisu dotakne česarkoli drugega, preden je nasprotnik vrnil servis,
• če dvakrat zaporedoma udari žogico,
• če se žogica dvakrat zaporedoma dotakne mize,
• če udari žogico s površino, ki ne ustreza predpisom,
• če premakne igralno površino,
• če se s prosto roko dotakne mize ali stojal,
• če v igri dvojic zaporedoma udari žogico.

ŽREBANJE IN IZBIRA STRANI
Začetni udarec ali izbira strani se določi z žrebom. Kdor dobi žreb se odloča ali bo izvajal ali vračal začetni servis – enako velja tudi pri igri dvojic.
V igri dvojic se ekipa, ki servira prva, odloči kateri bo serviral prvi. Večina ekip izbere prvega igralca za servis tistega, ki ima boljši servis. Ekipa, ki sprejema servis se odloči kateri igralec bo prvi sprejemal servis. V igri dvojic igralec mora servirati z desne polovice svoje strani na nasprotno stran nasprotnikove polovice (diagonalno). Stran servisa pri dvojicah se prav tako zamenja na vsaki 2 točki, kjer servira igralec ki je sprejemal zadnji servis, medtem ko se druga stran zamenja – pomeni tisti ki je serviral se umakne in sprejema partner. Enako gre po vrstnem redu do konca niza. Ko se začne novi niz ekipi zamenjata strani, kjer pa začne servis ekipa, ki je v prejšnjem nizu sprejemala prvi servis. Tukaj se partnerja dogovorita kdo bo prvi začel z servisom, medtem ko pa druga ekipa mora postaviti igralca za sprejem servisa tistega, ki je v prejšnjem nizu serviral proti istemu igralcu, ki bo sedaj server. Rotacije se tako nadaljujejo do konca tekme.
* V posamični kategoriji lahko igralec servira kamorkoli.

VRSTNI RED V IGRI
Pri posameznikih prične igro igralec, ki izvaja začetni udarec s pravilnim servisom, nasprotni igralec ga mora vrniti, nato igralca izmenično udarjata žogico.
Pri dvojicah izmenično udarjata žogico, ne glede na boljšo postavitev.

DVOBOJ
Dvoboj posameznikov se igra na tri ali štiri dobljene nize. Igra se brez prekinitev, razen po končanem nizu, kjer sledi minuta odmora in menjava strani.