MIZA je pravokotne oblike. Igralna površina mize je dolga 274 cm in široka 152,5 cm. Višina mize je 76 cm. Presežek mreže 15,25cm.

MREŽA je sestavljena iz dveh nosilcev, napenjalne vrvice in mrežice, zgornji rob mora biti v vsej dolžini 15,25 cm nad igralno površino.

LOPAR ima lahko poljubno obliko, velikost in težo. 85 % loparja mora biti iz naravnega lesa, obložen s ″sendvič gumo″ po vsej površini deske ter mat barve. Pred začetkom dvoboja ali, če se med igro zamenja, mora igralec le-tega pokazati nasprotniku in sodniku.​

ŽOGICA je enakomerno okrogla, premera 40 mm, teže 2,7 grama. Lahko je bele ali oranžne mat barve.

PRAVILNI ZAČETNI UDAREC – SERVIS se prične tako, da žogica mirno leži na odprti dlani proste roke, za končno in navidezno linijo igralne površine. Server vrže žogico navzgor najmanj 16 cm visoko. Pri igri posameznikov se najprej dotakne igralne površine od serverja in zatem še direktno ali okoli mrežice pade na nasprotnikovo igralno površino. Pri igri dvojic se najprej dotakne desne strani, na desno stran igralne površine igralca, ki vrača servis. Igralec je zato dolžan izvesti začetni udarec tako, da sodnika lahko ocenita, ali je tudi pravilno izveden. Če sodnik dvomi o pravilni izvedbi, lahko igralca opozori in pri ponovnem napačnem servisu se dodeli točka nasprotniku. Izjema je le, če je na začetku dvoboja sodnik obveščen, da igralec zaradi telesne okvare ne more izvajati začetnega udarca po pravilih.​

VRSTNI RED ZAČETNEGA UDARCA
Igralec, ki začne servirati opravi začetni udarec. Ko sta doseženi 2 točki, postane server nasprotni igralec, oz. par, ki je do takrat vračal le-tega.​ Menjave si nato sledijo na vsaki dve točki do konca niza ali rezultata. Konec niza se šteje takrat, ko igralec/par prvi osvoji 11 točk. V primeru rezultata 10:10 se do konca niza izvaja izmenično le en servis in se igra na dve točkovni razliki.

ŽOGICA V IGRI
Žogica je v igri od trenutka, ko je mirovala v dlani proste roke, preden je bila vržena v zrak, pa do trenutka, ko se dotakne česarkoli, razen igralne površine z mrežo vred, roke do zapestja ali loparja, oz. je zaradi kakršnegakoli razloga prekinila let.

PRAVILNO VRNJEN UDAREC je izveden tako, da žogica preleti ali obleti mrežo s stojali ter pade ali se dotakne nasprotnikove igralne površine direktno ali z dotikom mrežice.

PONOVITEV
Igro je potrebno ponoviti v primeru:
• če se žogica pri servisu dotakne mrežice ali stojal,
• če igralec, ki vrača začetni udarec nanj ni bil pripravljen,
• če je igralec moten, ne po svoji krivdi,
• če sodnik ali pomožni sodnik prekineta igro.

TOČKOVANJE
Igralec izgubi točko:
• če ne izvede pravilno servisa,
• če ne uspe pravilno vrniti servisa,
• se žogica po servisu dotakne česarkoli drugega, preden je nasprotnik vrnil servis,
• če dvakrat zaporedoma udari žogico,
• če se žogica dvakrat zaporedoma dotakne mize,
• če udari žogico s površino, ki ne ustreza predpisom,
• če premakne igralno površino,
• če se s prosto roko dotakne mize ali stojal,
• če v igri dvojic zaporedoma udari žogico.

ŽREBANJE IN IZBIRA STRANI
Začetni udarec ali izbira strani se določi z žrebom. Kdor dobi žreb se odloča ali bo izvajal ali vračal začetni servis. V tem primeru ima nasprotnik možnost izbire strani in obratno. Pri igri dvojic v vsakem nizu določi par, ki izvaja prva dva začetna udarca. Po določanju prvega izvajalca začetnega udarca nato na nasprotni strani par določi igralca, ki bo začetni udarec vračal. V vseh naslednjih nizih dvoboja, ko se določi prvega izvajalca, je prvi branilec igralec, ki je temu igralcu v predhodnem nizu serviral.

VRSTNI RED V IGRI
Pri posameznikih prične igro igralec, ki izvaja začetni udarec s pravilnim servisom, nasprotni igralec ga mora vrniti, nato igralca izmenično udarjata žogico. Pri dvojicah je po servisu in vrnitvi le-tega partner igralca, ki je izvajal servis, za njim pa partner igralca, ki je sprejel servis. V dvojicah torej par izmenično udarja žogico, ne glede na boljšo postavitev.

DVOBOJ
Dvoboj posameznikov se igra na tri ali štiri dobljene nize. Igra se brez prekinitev, razen ob menjavi strani ob zaključku niza v trajanju 1 minute in minuti odmora, ki jo igralec lahko zahteva enkrat v dvoboju. Kratke prekinitve, namenjene brisanju, so vsakih 6 točk.